Saestuudio remonditingimused ja kord

Saestuudio remondi tingimused ja kord

1. Töö teostamise esmaseks aluseks on töötellimuse hetkel kirjalikult kokku lepitud ja töölehele märgitud andmed.

2. Kui kliendil ei ole seadme üleandmisel esitada nõuetekohast  garantiidokumenti siis alustatakse seadme remondi käsitlemist garantiivälisena (kliendile tasulisena).

3. Iga seadme remondile eelneb selle defekteerimine. Defekteerimine on vea kindlaks tegemine. Kui remondifirmast olenemata põhjustel remonti teostada ei saa või klient remondist keeldub tuleb tasuda defekteerimistasu vastavalt Saestuudio OÜ kehtivale hinnakirjale. Defekteerimistasu tuleb tasuda ka juhul kui seadme viga ei avaldu või kui seade tuuakse garantiiremonti, kuid hiljem selgub, et viga ei olnud tootjapoolne.

4. Juhul, kui seadme defekt on tekkinud põhjusel, mis välistab garantiikorras remontimise teostatakse seadme tasuline remont kliendiga kokkuleppe alusel.

5. Kliendil on õigus teostatud tööde osas pretensioonide esitamiseks 6 (kuus) kuud peale seadme tasulisest remondist kätte saamist. Tasulise remondi järgselt on tellijal õigus tasuta korduva remondi tellimiseks ainult konkreetse tasustatud töö ulatuses. Saestuudio OÜ ei kohustu säilitama defektseid/vahetatud varuosi, kui kliendiga ei ole eelnevalt  kokku lepitud teisiti.

 6. Tellija on kohustatud remonti toodud seadmele järele tulema vähemalt 30 päeva jooksul peale töö valmimisest teatamist. Juhul, kui töö tellija ei ole seadmele järele tulnud 30 päeva jooksul peale töö valmimisest teatamist, võib töö teostaja nõuda seadme hoiustamiskulude katteks tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale. Kui hoiustamiskulude summa ületab remondiarve summat on Saestuudio OÜ-l õigus realiseerida seade laokulude katteks.

 7. Seadme remondi orienteeruv tähtaeg 14 kalendripäeva alates seadme remonti toomisest. Remonditähtaeg võib pikeneda varuosade pika tarneaja või eriti raskelt leitava vea korral. Tähtaja möödumisel soovitame võtta ühendust telefonil: 6722987

 8. Saestuudio OÜ tagastab tasulise remondi korral seadme tellijale alles peale seda, kui on saanud kinnituse tasu laekumise kohta vastavalt esitatud arvele.

Seade loovutatakse kliendile ainult töölehe alusel!